Big Art & COVID-19

VEILIGHEIDSPROTOCOL COVID-19

 • BIG ART is een kunstplatform waar bezoekers in een rustige en veilige omgeving van kunst kunnen genieten. Het is ons toegestaan om bezoekers te verwelkomen mits we te allen tijde 1.5 meter afstand kunnen garanderen.
 • We kunnen alleen bezoekers met een geldig entrée ticket binnenlaten. Tickets kunnen online op onze website worden gekocht. Op deze manier zorgen wij voor de juiste registratie van de gegevens van onze bezoekers.
 • BIG ART is alleen te bezoeken met leden van uw eigen huishouden.
 • Als u last heeft van neusverkoudheid, een loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en of smaak blijf dan thuis.
 • Bezoekers met griepachtige symptomen worden niet toegelaten tot BIG ART. De symptomen kunt u nalezen op: www.rivm.nl
 • BIG ART heeft een aantal hygiëne maatregelen genomen om bezoekers en medewerkers te beschermen. Wij vragen onze bezoekers zich hieraan te houden en handen te desinfecteren bij binnenkomst.
 • Houdt u zich alstublieft ook aan de regels wanneer u naar en van BIG ART reist. Reis veilig en bewust.
 • BIG ART is gesitueerd in De Project.Fabriek op het Hembrugterrein met meer dan 5000m2 vloeroppervlakte. Bezoekers zijn verplicht de gemarkeerde continue route van de ingang naar de uitgang te volgen om een goede doorstroom te garanderen.
 • Wij vragen onze bezoekers om zich bewust te zijn van hun omgeving, andere bezoekers alsook onze medewerkers. Volgt u ter plekke alstublieft de regels en aanwijzingen op.

Tips

 • Wilt u op een rustiger moment komen, bezoek ons dan op donderdag of vrijdag.
 • We werken met tijdsloten voor bezoekers, u kunt uw datum en tijd kiezen wanneer u online een kaart besteld hier. Met het maximum aantal bezoekers dat wij hanteren hoeft u niet bezorgd te zijn dat het te druk is.

SAFETY PROTOCOL REGARDING COVID-19

 • BIG ART is an art platform where visitors can enjoy art in a peaceful and safe environment. We are allowed to welcome visitors as long as we can ensure the 1.5 – meter distance at all times.
 • We can only allow visitors with a valid entrance ticket into BIG ART. Tickets can be ordered online at our website to make sure you are registered properly.
 • We urge everyone to visit BIG ART alone or with members of your household to avoid unnecessary risks.
 • If you are experiencing any symptoms of the flu or cold, fever and/or shortness of breath we urge you to stay home and cancel your reservation to keep yourself and others safe.
 • Visitors with flu symptoms will not be permitted entrance. For symptoms check: www.rivm.nl
 • BIG ART has taken a number of hygiene measures to protect visitors and staff and is also following a more intensive cleaning protocol on site. We ask our visitors to do the same and make sure to disinfect their hands upon entering our building.
 • BIG ART is located in De Project.Fabriek at the Hembrugterrein which is over 5000m2 big. Visitors are obligated to follow a marked and continuing route from entrance to exit.
 • We ask our visitors to be aware of their surrounding and to keep proper distance. Clear signs will remind you of this responsibility.
 • Visitors are urged to follow the guidance of our team and/or the security staff.

Tips

 • Want to come at a quiet time? Then visit us on Thursday or Friday.
 • We work with time-slots, you can choose your date and time when buying online tickets. With a maximum of visitors per time-slot you don’t have worry about crowds.